Một Góc Chùa ở Quy Nhơn 1965
Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram