NGHỆ THUẬT BÀI CHÒI

      Nghệ thuật bài chòi bắt nguồn từ hội Bài Chòi xưa kia. Hội thường được tổ chức vào mùa xuân. Người ta dựng 9 chòi hình chữ V, ở giữa là chòi trung ương. Trong một cuộc chơi bài chòi, anh Thiệu là người hô những câu thai của từng con bài như: nhứt trò, nhì bí, tam quảng,… Kết thúc một hiệp chơi, các nghệ nhân hô bài chòi diễn từng đoạn những tuồng cổ như: Thoại Khanh – Châu Tuấn, Lang Châu - Lý Ân, Phạm Công - Cúc Hoa,…. Bài chòi Bình Định thu hút khách bằng ngôn ngữ nghệ thuật đặc thù của mình trong hàng loạt làn điệu: xuân nữ, hò quảng, xàng xê, cổ bản và các điệu dân ca như: lý thương nhau, vọng kim lang, hò tát nước,… Sân khấu bài chòi đã thể hiện những nét đặc sắc của một bộ môn nghệ thuật dân tộc gắn liền với vùng quê đầy gió biển, hương đồng ngọt ngào, dung dị và đằm thắm.


Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram