Nhà Thờ Nhọn Quy Nhơn 1965


Hình Ảnh Nhà Thờ Nhọn năm 1965

Thành Tuân Võ

No comments:

Post a Comment

Instagram