Nhà Thờ Nhọn Quy Nhơn 1965


Hình Ảnh Nhà Thờ Nhọn năm 1965

Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram