Phát triển 6 khu du lịch quốc gia tại miền Trung

Trong “Quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” vừa được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phê duyệt, sẽ tập trung phát triển 6 khu du lịch quốc gia.


Theo đó, sẽ chú trọng phát triển nhóm sản phẩm du lịch đặc thù như: Du lịch di sản văn hóa và du lịch biển đảo, ưu tiên tập trung phát triển 6 khu du lịch quốc gia là: Lăng Cô-Cảnh Dương (Thừa Thiên-Huế), Sơn Trà, Bà Nà (Đà Nẵng), Cù Lao Chàm (Quảng Nam), Mỹ Khê (Quảng Ngãi), Phương Mai (Bình Định); 5 điểm du lịch quốc gia là: Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế), Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), Mỹ Sơn (Quảng Nam), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Trường Lũy (Quảng Ngãi, Bình Định); 3 đô thị du lịch là: Huế, Đà Nẵng, Hội An; phát triển các tuyến du lịch trọng điểm: “Con đường di sản ASEAN”, du lịch sinh thái biển đảo, du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số...

Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram