Thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch Bình Định

(BĐ) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Quyết định số 3235/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển du lịch Bình Định. Theo đó, Ban chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Thanh Thắng làm Trưởng ban; Giám đốc Sở VH-TT-DL Nguyễn Văn Dũng làm Phó ban.


Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phát triển hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động quốc gia về phát triển du lịch, chương trình hành động của tỉnh về phát triển du lịch trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất lãnh đạo tỉnh các giải pháp, cơ chế, chính sách về phát triển du lịch và giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thực hiện phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram