Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ BT - GPMB xây dựng DA KDL Vinpearl Quy Nhơn

Ngày 22.10.2014, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) xây dựng Dự án Khu du lịch (DA KDL) Vinpearl Quy Nhơn. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có ý kiến kết luận tại Thông báo số 194/TB-UBND ngày 27.10.2014. Theo đó, giao BQL Khu kinh tế, UBND TP Quy Nhơn, UBND xã Nhơn Hải tiếp tục tập trung công tác vận động các hộ thực hiện di dời, GPMB xây dựng DA KDL Vinpearl Quy Nhơn theo chủ trương của tỉnh; tập trung giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết các vướng mắc có liên quan, giải thích cụ thể cho dân hiểu về chủ trương, chính sách BT - GPMB theo đúng quy định của Nhà nước để thực hiện DA.


Sở Tài chính xem xét đề xuất UBND tỉnh mức phụ cấp cho Tổ công tác vận động GPMB và tái định cư (TĐC) DA KDL Vinpearl Quy Nhơn tương đương mức phụ cấp Tổ công tác vận động GPMB và TĐC dự án nâng cấp quốc lộ 1D và quốc lộ 19. Giao UBND TP Quy Nhơn thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với 25 hộ di dời do GPMB xây dựng KDL Vinpearl Quy Nhơn nhưng không có đất nông nghiệp, thời gian hỗ trợ là 12 tháng kể từ khi di dời. Chỉ đạo việc di chuyển học sinh đến học ở địa điểm mới tại khu TĐC kể từ học kỳ 2 năm học 2014-2015; kể từ thời điểm này thực hiện việc giải tỏa hệ thống điện để giao đất cho nhà đầu tư.


BQL Khu kinh tế chỉ đạo Ban BT- GPMB và TĐC hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và TĐC đảm bảo theo quy định, trình Hội đồng BT, hỗ trợ GPMB và TĐC DA KDL Vinpearl Quy Nhơn xem xét thông qua, trình UBND tỉnh phê duyệt, trong đó có đề xuất thưởng đối với 10 trường hợp di dời đầu tiên...

Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram