Cho phép triển khai Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh

(BĐ) - UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu triển khai xây dựng trước một số hạng mục Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh theo quy hoạch 1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt theo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế. 


Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn, đôn đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thành Châu hoàn thành các thủ tục về đầu tư xây dựng và các vấn đề khác có liên quan đảm bảo theo quy định. Riêng tiền ký quỹ cam kết đầu tư sẽ được hoàn trả sau khi nhà đầu tư hoàn thành một số hạng mục theo quy định tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 11.9.2012 của UBND tỉnh.
Được biết, Dự án Khu du lịch cao cấp Thiên Đường Xanh được UBND tỉnh cho phép lập quy hoạch tại điểm du lịch số 3 thuộc tuyến du lịch biển Nhơn Lý - Cát Tiến thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, với diện tích trên 124 ha. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng địa điểm này thành khu du lịch cao cấp, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch biển với các loại hình sản phẩm đa dạng như: bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, tắm biển, thể thao nước, trò chơi nước…
N. QUÝ

Dương Ngọc Chánh

No comments:

Post a Comment

Instagram