Hình ảnh du khách chụp tại khách sạn Hà Min Quy Nhơn

Một vài bức ảnh mà khách đến nghỉ chân tại Khách Sạn Quy Nhơn- Khách Sạn Hà Min đã chụp và gửi laị cho Hà Min.

Nguyễn Tấn Quốc

No comments:

Post a Comment

Instagram